Bejegyzés

Entity Framework összekapcsolása változó táblanévvel

Az Entity Framework (későbbiekben EF) egy nagyszerű ORM eszköz, azonban vannak olyan helyzetek, amikor nem a hagyományos, internetes útmutatót követve kell megvalósítanunk az elképzelésünket. Az egyik ilyen eset, pl. a változó táblanév kapcsolása ugyanolyan szerkezetű entitás osztályokhoz. A következő pár sorban bemutatom, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani.

Alaphelyzet

Készítettünk vagy örököltünk egy adatbázist, ahol a táblák létrehozását egy másik folyamat vezérli. Legyen ez az adatbázis az időjárás előrejelzéshez köthető, ahol minden hónapra egy új tábla generálódik a napi adatokkal, a szerkezete, mindig ugyanaz:

Időjárás adatbázis

Entitás - Tábla leképezés

Az EF-ben általában az osztály neve megegyezik az adatbázis tábla nevével, de ezt a szabály felülírhatjuk kétféleképpen is:

Attribútum (Data Annotation) segítségével:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
[Table("idojaras_2023-08")]
public class Idojaras
{
  [Key]
  public int nap { get; set; }
  public int maximum_ho { get; set; }
  public int minimum_ho { get; set; }
  public string jellemzes { get; set; } = null!;
}

Vagy Fluent API segítéségével:

1
2
3
4
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
  modelBuilder.Entity<Idojaras>().ToTable("idojaras_2023-08");
}

Azonban, mint láthatjuk eléggé kötve a kezünk, mert így csak egyetlen egy táblát a 2023. augusztusi időjárás adatait tudjuk leképezni a programunkba. Ha több táblát is szeretnénk elérni, akkor a fenti megoldások nem működnek.

DbContext konstruktor

Erre megoldásként készíthetünk egy olyan konstruktort a Context osztályunkhoz, amelyik paraméterként vár egy dátumot, amit konfigurálásnál hozzá tud fűzni a tábla nevéhez és azzal fogja már megoldani az egyeztetést.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
public class ElorejelzesContext : DbContext
{
  public ElorejelzesContext(DateTime datum)
  {
    _datum = datum;
  }

  private readonly DateTime _datum;
  public string TablaNev => "idojaras_" + _datum.ToString("yyyy-MM");

  public DbSet<Idojaras> Idojarasok { get; set; } = null!;

  protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
  {
    modelBuilder.Entity<Idojaras>().ToTable(TablaNev);
  }

  // Adatbázis kapcsolat beállítása pl. az OnConfiguring metódus felülírásával
  // ...
}

Tesztelés

Egy teszt projektben gyorsan le is ellenőrizhetjük, hogy működik-e a megoldásunk:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[TestMethod()]
public void ContextKapcsolodas()
{
  var context = new ElorejelzesContext(new DateTime(2023, 08, 31));
  bool kacsolatSiker = context.Database.CanConnect();
  Assert.IsTrue(kacsolatSiker);

  int maximumHo = 29; // Augusztus 1.-ei adat az adatbázisunkból
  var elsoNap = context.Idojarasok.FirstOrDefault(x => x.nap == 1);
  Assert.AreEqual(maximumHo, elsoNap?.maximum_ho);
}

A teszt sikeresen lefutott, létrehozott egy Context példányt, amiben a TablaNeve érték megfelel az augsztusi tábla nevének, ezért a ToTable megfelelően társította az adatbázis tábláját az entitásra.

Változó életciklusú DbContextek

Idáig remekül haladunk, csak mi van abban az esetben, ha a DbContextet nem tudom kézzel példányosítani, - vagy inkább nem szeretném - hanem mondjuk a függőségi injektálásra (DI) szeretném bízni.

A program indulásakor létrehozza a DbContext példányt, de ez az egy példány él azzal a dátummal, amit a legelején megadtunk neki. Ha a program futása közben megváltozik a dátum, akkor a DbContextünk nem fogja ezt követni, mert az már a konstruktorban megkapta a dátumot és az élettartama alatt nem változik.

Vannak olyan alkalmazások is, ahol nincs megoldva az objektumok eldobása desktruktorral, szemétgyűjtővel (pl. Blazor) ezért használjuk a DbContextFactory-t a kapcsolat létrehozásához.

Ki kell először egészíteni az elkészített Context osztályunkat egy másik konstruktorral:

1
2
3
4
public ElorejelzesContext(DbContextOptions options, DateTime datum) : base(options)
{
  _datum = datum;
}

Majd készítünk egy DbContextFactory osztályt, ami felelős lesz a Context létrehozásáért. Mivel ő a létrehozó, ezért neki is átadjuk a dátumot, vagy azt a változót, amiből a táblanevet generáljuk, majd ezt átadjuk a Context példánynak is.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
public class ElorejelzesContextFactory : IDbContextFactory<ElorejelzesContext>
{
  private readonly DateTime _datum;

  public ElorejelzesContextFactory(DateTime datum)
  {
    _datum = datum;
  }

  public ElorejelzesContext CreateDbContext()
  {
    var optionsBuilder = new DbContextOptionsBuilder<ElorejelzesContext>();
    optionsBuilder.ReplaceService<IModelCacheKeyFactory, ElorejelzesModelCacheFactory>();
    // Adatbázis kapcsolat beállítása
    // ...
    return new ElorejelzesContext(optionsBuilder.Options, _datum);
  }
}

Feltűnhet egy eddig szóba nem került fogalom, az IModelCachheKeyFactory. E nélkül, ha több DbContextFactoryt készítünk, akkor mindegyik ugyanazokra az entitásokra fog mutatni (pl. mindig 2023. augusztusát). Erre azért van szükség, hogy a gyorsítótár (cache) egy kulcs alapján el tudja választani a DbContext leképezéseket, így akár több hónap adatait is le tudjuk kérdezni és nem kell az objektumok eldobását külön megírnunk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
public class ElorejelzesModelCacheFactory : IModelCacheKeyFactory
{
  public object Create(DbContext context, bool designTime)
  {
    if (context is ElorejelzesContext _context)
    {
      return (context.GetType(), _context.TablaNev);
    }
    return context.GetType();
  }
}

Ha a Context példányunk megfelel az EloreJelzesContext-nek, akkor a dátum táblanevet is hozzáfűzi a context nevéhez, így nem fog összeütközni a gyorsítótárban meghívásnál, nem a legutolsó példányt fogja visszaadni.

Teszt kiegészítés

A jelenlegi tesztünket kiegészítjük a DbContextFactory használatával és az új két paraméteres konstruktorral:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[TestMethod()]
public void ContextFactoryKapcsolodas()
{
  var contextFactory = new ElorejelzesContextFactory(new DateTime(2023, 08, 31));
  var context = contextFactory.CreateDbContext();
  bool kacsolatSiker = context.Database.CanConnect();
  Assert.IsTrue(kacsolatSiker);

  int maximumHo = 29; // Augusztus 1.
  var elsoNap = context.Idojarasok.FirstOrDefault(x => x.nap == 1);
  Assert.AreEqual(maximumHo, elsoNap?.maximum_ho);
}

Teszt kiegészítés

Összefoglalás

Ezzel a megoldással sikerülhet EF segítségével több ugyanolyan szerkezetű táblát lekérdeznünk eltérő tábla névvel. A DbContextFactory segítségével pedig a DbContext élettartama is megfelelően kezelhető.

A bejegyzés CC BY 4.0 licenccel rendelkezik.